XXX Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme - I Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL

LA CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES AGROALIMENTARIS SOSTENIBLES: PROPOSTES DES DEL DRET

dret_agroalimentari_cartell final

15, 16 i 17 de novembre de 2023

 

Campus de Cappont UdL

Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera - C. Jaume II, 67

Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme - C. Jaume II, 73

25001 Lleida

PRESENTACIÓ

Les XXX Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, acullen enguany el I Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL en el marc del qual es discorrerà durant el 15, 16 i 17 de novembre de 2023 sobre “La construcció de sistemes alimentaris sostenibles: propostes des del Dret”.

La temàtica del Congrés gira al voltant de dos eixos. D’una banda, el concepte de sistema agroalimentari, entès com el conjunt d’actors, i les relacions que s’estableixen entre ells en un determinat espai i temps, que de forma més o menys directa participen en la producció de béns o la prestació de serveis adreçats a satisfer les necessitats alimentàries de consumidors. Es tracta, doncs, d’un concepte ampli que abasta tots els actors de la cadena alimentària i totes les activitats i relacions que es donen en el seu sí. D’altra banda, l’altre eix temàtic és el de la sostenibilitat, entesa en sentit ampli des de que el concepte va penetrar el Dret mediambiental internacional amb la Declaració d’Estocolm de 1972, i que comprèn tres dimensions: la sostenibilitat mediambiental, l’econòmica i la social.

Així doncs, l’objectiu del Congrés és explorar la rellevància i el paper del Dret en la construcció de sistemes agroalimentaris sostenibles mediambientalment, econòmica i social.

Considerem que es tracta d’un tema d’interès per diferents motius. D’entrada, és generalment acceptat per la comunitat científica que el model agroalimentari dominant actual —global, intensiu, extensiu i industrial— no és sostenible, ja que genera nombroses externalitats negatives posades de manifest en informes científics de reconegut prestigi. Entre aquestes externalitats destaquen les socials, les econòmiques i les ambientals. Pel que fa a les socials, el model agroalimentari dominant, tot i caracteritzar-se per la seva capacitat productiva intensiva, paradoxalment, de vegades, impedeix la satisfacció del dret a una alimentació adequada, a més de ser extremadament injust econòmicament amb els petits i mitjans productors primaris, les baules més febles de la cadena alimentària, incapaces de controlar el preu de venda del resultat de la seva activitat productiva. És un model, doncs, poc sostenible en termes d’equitat i justícia per els actors més febles de la cadena, on també cal incloure els consumidors. Pel que fa a les nombroses externalitats negatives ambientals, un terç de l’espai terrestre està ocupat per la producció agrícola, contribuint a la desforestació i a la pèrdua de la biodiversitat; a més, el sector agroalimentari genera un terç de les emissions totals de gasos d’efectes hivernacle.

Així, aquest model agroalimentari imperant difícilment pot perdurar en el temps sense esgotar els recursos naturals o danyar greument el medi ambient, a més de generar iniquitats, de manera que cal un canvi en la producció, la transformació, la distribució i el consum d’aliments. Existeixen ja múltiples propostes i alternatives per pal·liar les esmentades externalitats negatives —sistemes alimentaris locals, l’agroecologia, el canvi dels hàbits alimentaris, el comerç just, la incorporació de tecnologies agroalimentàries i la innovació, etc.— en la construcció de les quals el Dret està cridat a jugar un paper transcendental com a instrument d’ordenació.

D’altra banda, considerem que l’objecte del Congrés resulta d’interès per les sinèrgies que genera i el potencial que acumula, així com per la seva innegable connexió amb el territori lleidatà. Les sinèrgies es posen de manifest quan és possible que des de diferents branques del Dret es pugui amb comoditat dialogar sobre el tema que és d’un marcat caràcter transversal. Sinèrgies que poden estendre’s com és obvi a d’altres àmbits del coneixement com l’economia o l’agroecologia. A banda de l’anterior, és clara la connexió del tema del Congrés amb el nostre territori, on el sector agroalimentari ocupa un lloc preeminent. Per fer-nos-en només una idea, segons la Conselleria d’acció climàtica, l’any 2022 la província de Lleida va exportar a tercers països productes agroalimentaris per valor de 1.830,94 milions d’euros, la qual cosa representa un 13,1 per cent més que l’any anterior. A més, les exportacions agroalimentàries de Lleida representen el 12,33% del total de Catalunya.

En fi, les XXX Jornades Jurídiques pretenen connectar amb les necessitats del territori i dels seus principals actors econòmics i socials, posant de manifest l’excel·lència científica de la UdL i el paper imprescindible de les ciències jurídiques en aquest àmbit del coneixement. Per fer-ho, comptarem al llarg d’aquests tres dies amb experts nacionals i internacionals en la matèria, a més de joves recercadors que aplegarem en un conversatori, i la participació de les veus d’empreses del sector que participaran en dues taules rodones.

Us convidem a endinsar-vos en el programa, i us animem a participar en el I Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL. Us hi esperem!

Laura Salamero i Antonio Ezquerra

Directors del I Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL

Dimecres, 15 de novembre

INAUGURACIÓ

16.10h Recepció dels assistents

16.15h Inauguració del Congrés

Dr. Jaume Puy Llorens, Magnífic Rector de la Universitat de Lleida

Sr. Félix Larrosa i Piqué, Paer en Cap de l'Ajuntament de Lleida

Sr. Joan Talarn i Gilabert, President de la Diputació de Lleida

Sr. Carmel Mòdol i Bresolí, Secretari d' Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya

Dr. Eduard Cristóbal Fransi, Degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Dra. Laura Salamero Teixidó i Dr. Antonio Ezquerra Huerva, directors del Congrés

 

TAULA INAUGURAL: MARC I CONCEPTES

17.00h a 17.10h Presentació de la taula, a càrrec de la Dra. Laura Salamero Teixidó

17.15h a 18.00h Seguretat alimentària i sostenibilitat: el repte d'alimentar al planeta sense posar-lo en escac: una aproximació des de l'agroecologia i la sobirania alimentària

Marta G. Rivera Ferre, professora d'investigació en INGENIO (CSIC-UPV)

18.00h a 18.45h La transformació del Dret agroalimentari: de la disponibilitat a la sostenibilitat

José María de la Cuesta Sáenz, catedràtic de Dret Civil, Universitat de Burgos

18.45h a 19.30h La sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris: la dimensió ambiental, social i econòmica

Fernando López Ramón, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Saragossa

19.30h a 20.00h Preguntes i discussió

 

Dijous, 16 de novembre

LA UNIÓ EUROPEA, LÍDER EN LA TRANSICIÓ CAP A SISTEMES AGROALIMENTARIS SOSTENIBLES

9.15h a 9.25h Presentació de la taula, a càrrec del Dr. Antoni Blanc Altemir

9.30h a 10.00h La Estratègia de la Granja a la Taula: la clau de volta per progressar cap a sistemes agroalimentaris sostenibles a la Unió Europea

Ricard Ramon i Sumoy, cap de la unitat adjunt d'orientació política de la PAC, Direcció General d'Agrigultura i Desenvolupament Rural a la Comissió Europea

10.00h a 10.30h La nova PAC com puntal per la construcció de sistemes alimentaris sostenibles: punts forts i debilitats

Mariagrazzia Alabrese, professora de Dret Agrari, Alimentari i Agroambiental a l'Institut de Dret, Política i Desenvolupament (Dirpolis) a la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Itàlia

10.30h a 11.00h Les clàusules de sostenibilitat ambiental als acords comercials de la Unió Europea: un instrument per fomentar la transició ecològica dels sistemes agroalimentaris més enllà de la Unió

Ángel Rodrigo Hernández, professor titular de Dret Internacional públic i relacions internacionals, Universitat Pompeu Fabra

11.00h a 11.30h Preguntes i discussió

11.30h a 12.00h Pausa cafè

12.00h a 13.00h Conversatori amb joves investigadors, moderat per la Dra. Eimys Ortiz Hernández

13.00h a 14.00h Presentació de comunicacions

14.00h a 16.00h Dinar lliure

 

SOSTENIBILITAT I CADENA ALIMENTÀRIA

16.00h a 16.10h Presentació de la taula, a càrrec de la Dra. Maria José Puyalto

16.15h a 16.45h La llei de la cadena alimentària i les entregues dels socis a les cooperatives i altres entitats associatives agràries

Carlos Vargas Vasserot, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat d'Almeria, director del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y Cooperativa (CIDES)

17.00h a 17.50h Taula rodona: Experiències del sector primari. Modera Dra. Anna García Companys

18.00h a 18.50h Taula rodona: Experiències del sector de la transformació i la distribució. Modera Dr. Manel Plana Farran

 

Divendres, 17 de novembre

PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D'ALIMENTS

9.15h a 9.25h Presentació de la taula, a càrrec del Dr. Antoni Vaquer i Aloy

9.30h a 10.00h La producció ecològica

Mariano Lopez Benítez, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Còrdoba

10.30h a 11.00h L'aigua i la sostenibilitat agroalimentària

Teresa María Navarro Caballero, professora titular de Dret Administratiu, Universitat de Murcia

11.00h a 11.30h El Dret davant del fenòmen del "land grabbing" o acaparament de terres

Andrés Miguel Cosialls Ubach, professor contractat doctor de Dret Civil, Centre Universitari de la Defensa de Saragossa

11.30h a 12.00h Preguntes i discussió

12.00 a 12.30h Pausa cafè

 

DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE

12.30h a 12.40h Presentació de la taula, a càrrec del Dr. Antonio Ezquerra Huerva

12.45h a 13.15h El desenvolupament rural i la seva connexió amb la transició cap a sistemes agroalimentaris sostenibles

Marcos Matías Fernando Pablo, catedràtic de Dret Administratiu, Universitat de Salamanca

13.15h a 13.45h El repte demogràfic, part indisociable del desenvolupament rural

Vicente Pinilla Navarro, catedràtic d'Història Econòmica, Universitat de Saragossa

13.45h a 14.00h Preguntes i discussió

 

ACTE DE CLAUSURA

14.00h Clausura de les XXX Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i el I Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL

Dr. Antonio Ezquerra Huerva i Dra. Laura Salamero Teixidó, directors del Congrés

Dr. César Cierco Seira, director del Departament de Dret

INSCRIPCIONS:

Alumnat UdL amb reconeixement de matèria transversal

Alumnat amb reconeixement de matèria transveral, 2 ECTS:  Taxa d'inscripció 36,92€

L'evaluació de la matèria transversal exigeix el 80% d'assistència a les sessions i la presentació d'un treball de 1.000 paraules sobre una ponència a escollir per cada alumne/a, que s'haurà d'entregar com a màxim el dia 30 de novembre de 2023, a l'adreça: ddret.da@udl.cat

L'alumnat que vulgui el certificat de matèria transversal haurà d'abonar la taxa d'inscripció.

 

Inscripció fins el 14 de novembre de 2023

Enllaç per fer les inscripcions: Seu electrònica, XXX Jornades Jurídiques

Alumnat UdL sense reconeixement de matèria transversal

L'alumnat de la UdL que desitgi assistir sense reconeixement de matèria transversal, té assistència lliure i gratuïta (serà necessària la identificació de la UdL)

Resta de participants

- Assistència presencial: 150€

- Assistència online: 100€

 

Inscripció fins el 14 de novembre de 2023

 

Enllaç per fer les inscripcions:

Seu electrònica, I Congrés de Dret Agroalimentari de la Universitat de Lleida

 

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS:

 

Presentació de resums: fins el 22 d'octubre (termini ampliat) a ddret.da@udl.cat

Resolució sobre l'acceptació de comunicacions: el 27 d'octubre (termini ampliat)

Presentació del text de les comunicacions: fins el 12 de novembre (temini ampliat) a ddret.da@udl.cat

 

Més informació sobre la presentació de comunicacions aqui.

Direcció:

Dra. Laura Salamero Teixidó 

Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Comité Científic:

Dr. Antoni Blanc Altemir

Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Dra. Eimys Ortiz Hernández

Dra. Mª José Puyalto Franco

Dra. Laura Salamero Teixidó

Dr. Antoni Vaquer i Aloy  

Comité Organitzador:

Dr. Manuel Cabanas Veiga

Dra. Ana Cediel Serra

Dr. Pol Cuadros Aguilera

Dra. Anna García Companys

Dr. Eduard Pavel

Profa. Marta Muñoz Gómez

Profa. Doly Rocío Jurado Cerrón