Projectes de Recerca

 

L'estatus juridíc-polític de l'oposició política en les democràcies representatives

PID2020-117154GA-I00 - Finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Investigador principal: Dr. Manuel Fondevila Marón

Àrea de Dret Constitucional

 


  

Salut pública en transformació: desinformació, alimentació i canvi climàtic

PID2019-107212RA-I00

Investigadora principal: Dra. Laura Salamero Teixidó

Àrea de Dret Administratiu