Localització i contacte

Departament de Dret
Edifici Facultat de Dret, Economia i Turisme
C. Jaume II, 73
25001 Lleida
973 70 33 41
ddret.secretaria@udl.cat
www.ddret.udl.cat

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de la nostra localització: