Jornades dret

L'objectiu és la creació d'un espai d'il.lustració i debat sobre recerca jurídica.

A més:

- Crear un espai de trobada de professors i investigadors de la casa, i estudiantat especialment interessat.

- Generar un espai inspirador de cultura universitària.

- Potenciar les aliances amb altres Universitats i centres de recerca.

- Facilitar la projecció de professors i investigadors en etapa de consolidació.

 

Es realitzaran dos cicles anuals: 4 seminaris al primer semestre i 4 al segon semestre.

 

Organització:

Directora: professora Eimys Ortiz amb el suport de la professora Lourdes Salomon i becaris del departament de l'àrea ponent.

1r Semestre

2n Semestre