Grups de Recerca

Grups de recerca del Departament de Dret

Societat Sostenible i Dret: globalització, inclusió social i medi ambient (SOIUS)

• Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i dret humans

• Sistema de justícia penal

 

Grups de recerca d'altres departaments o universitats amb membres del Departament de Dret

• Grup de recerca consolidat finançat per la Generalitat de Catalunya, Dret privat comparat: fonaments i anàlisi, nº 2021 SGR 00057

• Fiscalitat, relacions laborals i empresa

• Grup de recerca consolidat finançat per la Generalitat de Catalunya Social & Business Research Laboratory (SBRlab), Ref. 2021 SGR 00460