Seminari Dret Mercantil

Descarregar Pdf

El 18 de desembre es va celebrar a la FDET el tercer seminari del Departament de Dret a càrrec de la Dra. Teresa Franquet Sugrañes, professora agregada de la Universitat Rovira i Virgili. El debat es va centrar en el contracte d'assegurança agrària en el marc del dret comparat: Espanya i Itàlia.