Publicació del llibre: "The Trade Relations of the European Union with the rest of the World . An Analysis after the Pandemic and the Russian Invasion of Ukraine"

Editorial Aranzadi

Descarregar Pdf

L'objectiu de la present obra és analitzar les relacions comercials de la UE amb la resta del mon, dins del marc de la seva política comercial i dels principals acords subscrits amb altres països i blocs econòmics, en el moment actual marcat per una pandemia que es resisteix a desaparèixer totalment i, en particular, per la invasió russa a Ucraïna. La pandèmia de Covid-19 i la guerra d'agressió de Russia contra Ucraïna han provocat una perturbació sense precedents als mercats i a les cadenes de suministre mundials, que han posat de manifest la importància del comerç obert per mantenir el fluxe comercial existent fins el moment. Davant aquesta situació, agravada pel augment dels preus de la energia i l'escassetat de matèries primeres, l'extensa red d'acords comercials que té actualment la Unió Europea, constitueix sense dubte un actiu important per mantenir els mercats oberts i diversificar les cadenes de subministrament.

En el present llibre, participen vint-i-cinc experts, professors i catedràtics, procedents d'onze Universitats espanyoles i tres estrangeres, que analitzen en profunditat les relacions comercials de la UE amb la resta del mon, sense ignorar altres àmbits de les relacions bilaterals.