Publicació del llibre: "Los nuevos escenarios laborales de la innovación tecnológica"

Coordinadors: Josep Moreno Gené i Ana María Romero Burillo. Editorial Tirant lo Blanch

Descarregar Pdf

La present monografia contribueix al ric debat existent sobre l'impacte que estan tenint les noves tecnologies en l'àmbit de les relacions laborals, mitjançant la identificació i quantificació d'aquest fenòmen i la identificació de les principals controvèrsies econòmiques, jurídiques i psicosocials que el mateix suscita. Aquest original enfocament multidisciplinar ha estat possible en la mesura que el treball que ara es presenta constitueix una part dels resultats obtinguts de la investigació desenvolupada en el marc del projecte I+D titulat "Nuevas Tecnologías, Cambios Organizativos y Trabajo: Una Visión Multidisciplinar" financiat pel Ministeri de Ciència i Innovació (RTI2018-097947-B-I00), del qual son investigadors principals els professors Ana María Romero Burillo i Josep Moreno Gené.