Projectes de Recerca

 

L'estatus juridíc-polític de l'oposició política en les democràcies representatives

Investigador principal: Dr. Manuel Fondevila Marón

 

  

Salut pública en transformació: desinformació, alimentació i canvi climàtic

Investigadora principal: Dra. Laura Salamero Teixidó

 

Las propiedades claudicantes

Investigador principal: Dr. Antoni Vaquer Aloy

 

Los crímenes de honor como violencia de género: delineamiento de un estatuto jurídico-asistencial protector en España

Investigadors principals: Dra. Carolina Villacampa Estiarte i Dr. Marc Salat Paisal

 

Càtedra i Centre d'Excel.lència Jean Monnet

Investigador principal: Dr. Antoni Blanc Altemir

 

EASY. Increasing dialogue, awareness, and victim-centred support for victims of forced marriages (2023-2025)

Grant Agreement: 101094147 — EASY — CERV-2022-DAPHNE

Investigadora principal: Dra. Carolina Villacampa Estiarte

 

ICREA Acadèmia 2023-2027

Investigadora principal: Dra. Carolina Villacampa Estiarte