Direcció

DIRECTOR

Dr. César Cierco Seira

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida
Despatx: 2.24
ddret.direccio@udl.cat
+34 973 70 32 34

SECRETÀRIA ACADÈMICA

Dra. Lourdes Salomón Sancho

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida
Despatx: 3.10
ddret.direccio@udl.cat
+34 973 70 32 52

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA

Sra. Blanca Minguella Mesa

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida
Despatx: 2.35
ddret.secretaria@udl.cat
+34 973 70 33 41