XVII Jornades NNUU-UE: valors i àmbits d'acció compartit

La lluita contra el canvi climàtic

Descargar pdf
 
Període: 23 i 28 d'octubre de 2019

 

Lloc:
23 d'octubre de 2019: Paeria de Lleida
28 d'octubre de 2019: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Horari:
23 d'octubre de 2019: de 18.45 a 20.15 hores
28 d'octubre de 2019: de 16.00 a 18.00 hores

 

Matèria transversal bàsica: 1 crèdit ECTS

 

Places: 90

 

Import de la matrícula: 39,53 € (FN general: 19,77 € / FN especial: 0 €)


Inscripcions: Fins el 22 d'octubre de 2019

 

Departament: DRET PÚBLIC

 

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Director de les jornades: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.

 

Secretària de les jornades: Dra. Eimys Ortiz Hernández. Investigadora Postdoctoral de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.


Professorat:

Dr. Sergio Salinas Alcega. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Saragossa.
Dr. José Roberto Pérez Salom. Professor Titular de Dret Internacional Públic. Universitat de València.
Dra. Rosa María Giles Carnero. Professora Titular de Dret Internacional Públic. Universitat de Huelva.


Objectius:

Analitzar les accions de les Nacions Unides i de la Unió Europea, en particular, en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.

   

Continguts:
Els ODS i la lluita contra el canvi climàtic
L'acció de les NNUU-UE: lluita contra el canvi climàtic
 

Observacions:
Els temes objecte d'anàlisi s'exposaran per especialistes en les diferents matèries, a raó d'un tema per sessió.
Es procurarà potenciar la participació dels assistents en el col·loqui que tancarà cadascuna de les intervencions.
El material multimèdia serà aportat pels professors i estarà disponible a la web www.cejm.udl.cat.

 

Avaluacio: Sí

   

Tipus d'avaluació:

Control efectiu de l'assistència, éssent necessari demostrar un 80% de l'assistència a l'activitat com a mínim.
Presentació d'un treball sobre el contingut de l'activitat, amb una extensió de 5 pàgines, com a màxim.