XVI Jornades Les Nacions Unides i la Unió Europea: reptes comuns i assistència mútua

Drets Humans i Lliure Comerç

Descargar pdf
 
Període: 17 i 18 d'octubre de 2017

 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Horari: de 17.15 a 19.30 hores

 

Matèria transversal bàsica: 1 crèdit ECTS

 

Places: 90

 

Import de la matrícula: 39,53 € (FN general: 19,77 € / FN especial: 0 €)


Inscripcions: Fins el 16 d'octubre de 2017

 

Departament: DRET PÚBLIC

 

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Nom del coordinador: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.
 

Professorat:
Dr. Jordi Bonet Perez. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Barcelona.
Dra. Teresa Areces Piñol. Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l'Estat. Universitat de Lleida.
Sra. Déborah Presta Novello. Becària pre-doctoral. Universitat de Lleida.
Dr. Antoni Colom Gorgues. Professor Titular d'Economia, Sociologia i Política Agrària. Universitat de Lleida.
Dra. Pilar Cos Sánchez. Professora Titular d'EU d'Organització d'Empreses. Universitat de LLeida.
Dra. Eimys Ortiz Hernández. Investigadora postdoctoral. Universitat de Lleida.


Objectius:

Analitzar les accions de les Nacions Unides i de la Unió Europea, en particular, en els àmbits dels drets humans i del lliure comerç.

   

Continguts:
Drets Humans i Llibertats Públiques.
Acords de Lliue Comerç: TTIPi CETA
 

Observacions:
Els temes objecte d'anàlisi s'exposaran per especialistes en les diferents matèries, a raó d'un tema per sessió.
Es procurarà potenciar la participació dels assistents en el col·loqui que tancarà cadascuna de les intervencions.
El material multimèdia serà aportat pels professors i estarà disponible a la web www.cejm.udl.cat.

 

Avaluacio: Sí

   

Tipus d'avaluació:

Control efectiu de l'assistència, éssent necessari demostrar un 80% de l'assistència a l'activitat com a mínim.
Presentació d'un treball sobre el contingut de l'activitat, amb una extensió d'entre 5 i 10 pàgines.