Seminari: Reptes de la Unió Europea per als pròxims anys

Descargar pdf

Programa del seminari

 

Període: 29 de febrer i 1 de març de 2016


Lloc: Facultat de Dret i Economia

Horari: 17.00 a 21.00 hores

Telèfon: 973 70 32 85

Nombre d'hores: 10

Crèdits: 1 crèdit ECTS matèria transversal (GRAU)

Places:
 75

Import de la matrícula: 39,53 €

Departament: DRET PÚBLIC

Centre: Facultat de Dret i Economia

Entitat organitzadora: Departament de Dret Públic

Nom del coordinador: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional i Relacions Internacionals

Professorat:
Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UdL
Dr. César Cierco Seira. Professor Titular de Dret Administratiu, UdL
Dra. Eimys Ortiz Hernández. Professora Associada de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UdL
Sra. Deborah Presta Novello. Becària predoctoral, UdL

Objectius:
Proporcionar no només als estudiants de Dret i Economia, sinó també als estudiants de la resta de facultats de la UdL, una visió global del procés d'integració de la Unió Europea.
Analitzar els principals reptes que té la Unió Europea en els propers anys.

Continguts:
La integració europea: evolució i estat actual.
Les institucions europees.
Les normes de la UE.
El mercat interior. Les quatre llibertats.

Activitats formatives:
Els temes objectes d'anàlisi s'exposaran per especialistes en les diferents matèries, a raó d'un tema per sessió.
Es procurarà potenciar la participació dels assistents en el col·loqui que tancarà cadascuna de les intervencions.
El material multimèdia serà aportat pels professors.

Avaluació: 

Tipus d'avaluació:

Control d'assistència a totes les sessions: mínim del 80%.
Treball individual.ia