Reptes de la Unió Europea per als pròxims anys

Una perspectiva des del 60 Aniversari dels Tractats de Roma

Descargar pdf

Programa del seminari

Període: 20 i 21 de març de 2017

Lloc: Facultat de Dret i Economia

Horari: 17.30 - 19.30 hores

Crèdits: 1 crèdit ECTS matèria transversal (GRAU)

Places:
 75

Import de la matrícula: 39,53 €

Inscripcions: De l'1 de març al 17 de març de 2017

Departament: DRET PÚBLIC

Centre: Facultat de Dret i Economia

Nom del coordinador: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional i Relacions Internacionals

Telèfon: 973 70 32 85

Professorat:
Dra. Consuelo Ramón Chornet. Catedràtica de Dret Internacional Públic i Relaciona Internacionals. Universitat de València.
Dr.Víctor Sánchez Sánchez. Professor agregat de Dret Internacional Públic i Relaciona Internacionals. UOC.
Dr. Sergio Salinas Alcega. Professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (acreditat com a catedràtic). Universitat de Saragossa.
Dra. Eimys Ortiz Hernández. Professora associada de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. UdL.
Dra. Bénédicte Real. Professora de Relacions Internacionals al Centre Universitari de la Defensa (Saragossa).
Dra. Elena del Mar García Rico. Professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Màlaga.
Dr. Antoni Colom Gorgues. Professor titular d'Economia, Sociologia i Política agrària. UdL.
Sra. Deborah Presta Novello. Becària pre-doctoral UdL. Membre del Projecte CEUSS (Comissió Europea)

Objectius:
Analitzar els reptes als que s'enfronta la Unió Europea en el context actual: crisi migratòria, lluita contra el canvi climàtic, TTIP...
Fer propostes de superació per a millorar la visibilitat i la implicació de la ciutadania en el projecte europeu.
Analitzar les diferents polítiques europees relacionades amb els temes proposats.
Analitzar la lluita contra el terrorisme islàmic i les amenaces a la seguretat europea.

Continguts:
Aproximació introductòria als reptes de la Unió Europea: del Grexit al Brexit?
Aproximació europea als compromisos del COP21 i post-20120: què més es pot fer?
L'impacte del TTIP a la Política Agrícola Comuna: de Lleida a Brussel·les.
Ébola, Zika...què ve després?: Política sanitària i Schengen.
La lluita contra el Daesh: el dret a la privacitat versus la seguretat.
El paper de la UE en les missions de construcció de pau: un paper més actiu?
Revisió de la Política Europea de Veïnatge: nous i vells escenaris

Avaluació: 

Tipus d'avaluació:

Control d'assistència a totes les sessions: mínim del 80%.
Treball individual.