Protecció mediambiental i Biodiversitat en el marc de la futura reforma de la Política Agrària Comuna de la Unió Europea

Descargar pdf
 
 
Dies: 9 i 10 de març de 2020

 

Horari:
9 de març de 2020: de 12.00 a 14.00 hores
10 de març de 2020: de 17.00 a 19.00 hores

 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Matèria transversal estratègica: 1 crèdit ECTS

 

Places: 90

 

Import de la matrícula: 39,53 € (FN general: 19,77 € / FN especial: 0 €)


Inscripcions: Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (despatx 0.39 FDET), abans del 6 de març de 2020

 

Departament: DRET PÚBLIC

 

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Coordinador: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.
 

Professorat:
Dr. Tomás García Azcárate. Científic Titular del Consell Superior d'Investigcions Científiques (CSIC). Grup de Recerca sobre Desenvolupament Territorial Sostenible.
Sr. Francisco Domínguez Real. Emginyer Agrònom. Cap de Servei de Desenvolupament Rural DGA-Govern d'Aragó.
Sr. Valentí Matc i Sanz. Sub-director general de Gestió i Control d'Ajuts Directes. Direcció general de Desenvolupament Rural. Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Sr. Josep Maria Besora. Productor i empresari agrari. Mas Mascó Serveis Agraris.
 

Continguts:
La nova Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea i el Pagament Verd "Greening" en el marc de la protecció de la biodiversitat.
Aplicació del Pagament Verd en els Ajuts Directes (Greening) a Catalunya. Anàlisi Agronomic-Ambiental amb experiències del sector agrari. Situació actual i reptes de futur.
 
 
Avaluacio: Sí

   

Tipus d'avaluació:

Control de l'assistència.
Presentació d'un treball sobre el contingut de l'activitat, amb una extensió de 2 pàgines.