XXVI Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. El dret davant la salut pública: dimensió interna, europea i internacional

Download Pdf

Programa de les jornades

Període: 26 i 27 d'octubre de 2017

 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Horari:
26 d'octubre de 2017 : de 9.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 19.30 hores
27 d'octubre de 2017: de 10.00 a 14.00 hores

 

Nombre d'hores: 10 hores

 

Matèria transversal bàsica: 1 crèdit ECTS

 

Places: 90

 

Import de la matrícula: 39,53 € (FN general: 19,77 € / FN especial: 0 €)


Inscripcions: Fins el 24 d'octubre de 2017

 

Departament: DRET PÚBLIC

 

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Directors de les Jornades:

Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.
Dr. César Cierco Seira. Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat de Lleida.
 

Professorat:

Dr. Xavier Pons Ràfols. Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat de Barcelona.
Dr. José Manuel Sobrino Heredia. Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat d'A Coruña.
Dra. María José Cervell Hortal. Professora Titular de Dret Internacional Públic. Universitat de Múrcia.
Dr. Antonio Doval. Catedràtic de Dret Penal. Universitat d'Alacant.
Dra. Laura Salamero Teixidó. Professora Lectora de Dret Administratiu. Universitat de Lleida.
Dr. Federico de Montalvo Jääskeläinen. Universitat Pontifícia de Comillas.
Dr. Giuseppe Piperata. Professore ordinario. Universitat IUAV de Venècia.
Sr. José Guerrero Zaplana. Magistrat del Contenciós-Administratiu. Audiència Nacional.


Continguts:

La salut global i la globalització de la salut: resposta institucional i acció normativa de l'Organització Mundial de la Salut.
El desenvolupament de la política de salut pública de la Unió Europea.
La llibertat de circulació de pacients a la Unió Europea.
Instruments del Dret Penal davant les epidèmies.
La salut pública com a límit a les llibertats individuals.
El marc normatiu de la salut pública a Espanya.
La vacunació pública i la seva problemàtica jurídica. Una visió des de la perspectiva italiana.
El jutge administratiu i les garanties de salut pública.


Activitats formatives:
Els temes objecte d'anàlisi s'exposaran per especialistes en les diferents matèries.
Es potenciarà la participació dels assistents en el col·loqui que tancarà cadascuna de les intervencions.

 

Avaluacio: Sí

   

Tipus d'avaluació:

Control d'assistència i presentació d'un treball.

   

Premi al Millor assaig de les Jornades Jurídiques:

Els estudiants matriculats que hi estiguin interessats podran participar en el Premi al millor assaig de les Jornades Jurídiques, que aquest any s'emmarca dins els actes de celebració dels "50 Anys de Dret a Lleida". Es lliurarà al guanyador un diploma i 300 euros.