Lliçó magistral: "Els conflictes d'Ucraïna i d'Israel-Hamàs, a la llum del Dret internacional europeu"

A càrrec Dr. Antoni Blanc Altemir

Download Pdf

Amb motiu de la jubilació del Dr. Antoni Blanc Altemir, catèdràtic de l'àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret, tindrà lloc la llicó magistral: "Els conflictes d'Ucraïna i d'Israel-Hamàs, a la llum del Dret internacional europeu"