Jornada 8M: "El treball en clau de gènere: aspectes normatius i jurisprudencials"

Download Pdf

 

El passat dia 6 de març en el marc de la Jornada "El treball en clau de gènere: aspectes normatius i jurisprudencials", experts en la matèria van recalcar la necessitat d'aplicar la perspectiva de gènere a la legislació laboral i des dels tribunals.  En aquest sentit, el Sr. Borja Suárez Corujo, Secretario de Estado de Seguridad Social i Pensiones i professor TU de DTSS de la UAM va posar de manifest  que la discriminació estructural en el mercat laboral que afecta a les dones repercuteix a les prestacions que cobraran en el futur i la necessitat d'actuar amb mesures addicionals per resoldre les diferències en les pensions entre homes i dones.  Per la seva part, la Dra. Belén Cardona Rubert, Catedràtica de DTSS i Síndica de Greuges de la Universitat de València, va analitzar les darreres novetats normatives adoptades en l'àmbit laboral dirigides a trencar  els estereotips de gènere que encara existeixen al mercat laboral i que vinculen a les dones al rol tradicional de les cures.  Finalment, la taula rodona on van participar la Sra. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada del Tribunal Constitucional i els Srs. Fernando Salinas Molina i Jordi Agustí Julià, Magistrats emèrits de la Sala IV (Social ) del Tribunal Suprem, van realitzar una anàlisi de la jurisprudència més rellevant sobre la matèria objecte d'estudi,  destacant la importància de que els tribunals apliquin la legislació existent amb perspectiva de gènere a efectes de garantir que la igualtat entre homes i dones sigui realment efectiva.