Els efectes de la COVID-19 sobre les dones. El paper de les Nacions Unides i de la Unió Europea.

Seminari Online

Download Pdf

Díptic

Data: 9 de març de 2021, de les 12 a les 13 hores.