Seminari: La complexitat del veïnatge de la Unió Europea. Cap a un nou paradigma dels acords d'associació de la UE

Descarregar Pdf
 
 
Dia: 19 de març de 2018

 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Horari: de 17.15 a 19.30 hores

 

Matèria transversal estratègica: 1 crèdit ECTS

 

Places: 90

 

Import de la matrícula: 39,53 € (FN general: 19,77 € / FN especial: 0 €)


Inscripcions: Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (despatx 0.39 FDET), fins el 16 de març de 2018

 

Departament: DRET PÚBLIC

 

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Nom del coordinador: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.
 

Professorat:
Dra. Carmen Tirado Robles. Professora Titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Saragossa.
Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.
Dr. Antoni Colom Gorgues. Professor Titular d'Economia, Sociologia i Política Agrària. Universitat de Lleida.
Sr. Domènec Vila i Navarra. Cap d'Unitat de Serveis Empresarials. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.


Continguts:
Els Acords amb Japó i Mercosur.
Els efectes del Acords a nivell local, regional i nacional.
 
Avaluacio: Sí

   

Tipus d'avaluació:

Control efectiu de l'assistència, éssent necessari demostrar un 80% de l'assistència a l'activitat com a mínim.
Presentació d'un treball sobre el contingut de l'activitat, amb una extensió d'entre 5 i 10 pàgines.