Seminari: Els acords d'associació de la UE amb altres països o blocs econòmics: Possible impacte a les terres de Lleida

Descarregar Pdf
 
 
Dia: 29 d'octubre de 2018

 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Horari: de 17.30 a 19.30 hores

 

Matèria transversal estratègica: 1 crèdit ECTS

 

Places: 90

 

Import de la matrícula: 39,53 € (FN general: 19,77 € / FN especial: 0 €)


Inscripcions: Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (despatx 0.39 FDET), fins el 26 d'octubre de 2018

 

Departament: DRET PÚBLIC

 

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Nom del coordinador: Dr. Antoni Blanc Altemir. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Lleida.
 

Professorat:
Dra. María Carmen Lumbierres Subías. Professora de Ciències Polítiques. UNED.
Dra. Pilar Cos Sánchez. Professora Titular d'Organització d'Empreses. Universitat de Lleida.
Dra. Natalia Aldaz Ibáñez. Professora Titular d'Economia, Sociologia i Política Agrària. Universitat de Lleida.
Dra. Margarita Moltó Aribau. Professora Titular d'Organització d'Empreses. Universitat de Lleida.

Continguts:
Anàlisi dels acord d'associació de la UE amb Canadà, Japó, MERCOSUR, Mèxic i Xile.
Anàlisi de les analogies i de les diferències entre els diferents acords.
Impacte dels acords en els sectors econòmics de les terres de Lleida.
 
Avaluacio: Sí

   

Tipus d'avaluació:

Control efectiu de l'assistència, éssent necessari demostrar un 80% de l'assistència a l'activitat com a mínim.
Presentació d'un treball sobre el contingut de l'activitat, amb una extensió d'entre 5 i 10 pàgines.